Vergeten fruitrassen

Erfgoed uit lang vervlogen tijden

Vergeten fruitrassen

Erfgoed uit lang vervlogen tijden

Vergeten fruitrassen

Erfgoed uit lang vervlogen tijden

Vergeten fruitrassen

Erfgoed uit lang vervlogen tijden

Vergeten fruitrassen

Erfgoed uit lang vervlogen tijden

Appels

De hierna afgebeelde appels zijn in alfabetische volgorde gerangschikt. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.
De bij de afgebeelde rassen vermelde naam geeft onze meest recente inzichten met betrekking tot rasnaam weer.

Identificatie en naamsbepaling van historische fruitrassen is gecompliceerd en vaak nog onderwerp van voortgaand onderzoek en discussie.

Heel wat oude rassen zijn slechts bekend onder hun lokale of regionaal gebruikte naam. Dankzij uitgebreid en in heel wat gevallen nog niet afgerond onderzoek hebben we echter van heel wat rassen de oorspronkelijk toegekende of gebruikte naam, als ook hun mogelijke herkomst gevonden.
Waar dat nog niet het geval is, hebben wij overigens wel hun (acc)essienaam weergeven, en wel middels de toevoeging ‘acc.’

De weergeven appelrassen vertegenwoordigen in meerderheid historische rassen. Van een aanzienlijk aantal daarvan werd al min of meer verondersteld dat ze verdwenen waren.

 

1 2 3 4 5 14

 

1 2 3 4 5 14

1 2 3 4 5 14