Vergeten fruitrassen

Erfgoed uit lang vervlogen tijden

Vergeten fruitrassen

Erfgoed uit lang vervlogen tijden

Vergeten fruitrassen

Erfgoed uit lang vervlogen tijden

Vergeten fruitrassen

Erfgoed uit lang vervlogen tijden

Vergeten fruitrassen

Erfgoed uit lang vervlogen tijden

Peren

De hierna afgebeelde peren zijn in alfabetische volgorde gerangschikt. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave. Hierbij opgemerkt dat de vermelde namen van de perenrassen onze meest recente inzichten met betrekking tot naam en mogelijke synoniemen weergeven.

Identificatie en naamsbepaling van historische fruitrassen is gecompliceerd en vaak nog onderwerp van uitgebreide discussie.

Heel wat oude perenrassen zijn slechts bekend onder hun lokale of regionaal gebruikte naam. Dankzij uitgebreid en in heel wat gevallen nog niet afgerond onderzoek hebben we echter van heel wat rassen uiteindelijk hun mogelijke herkomst en oorspronkelijk toegekende of gebruikte naam gevonden.

Wij geven deze bij de desbetreffende rassen aan als geografische synoniemen, die wij aanduiden als ‘geoniemen’.

De weergeven perenrassen vertegenwoordigen in meerderheid historische rassen waarvan in veel gevallen al werd verondersteld dat ze verdwenen waren.

Rassen zijn in alfabetische volgorde weergeven. Klik op afbeelding voor grotere weergave.


1 7 8 9


1 7 8 9


1 7 8 9