Collecties

De inmiddels vaak door gebrek aan kennis ervan, in feite al verdwenen, maar gelukkig nog tijdig herkende en teruggevonden rassen, worden door ons vermeerderd en in stand gehouden in de vorm van collecties. In nauwe samenwerking met onze boomkweker stellen we collecties van uiteenlopende aard en grootte samen. Deze brengen we als zogeheten deelcollecties onder bij particulieren. We verbreiden deze meest door onszelf teruggevonden rassen en behoeden ze, althans voorlopig, voor definitieve verdwijning.

We blijven de desbetreffende deelcollecties in principe ook volgen. Ze zijn van onschatbare waarde in vergelijkend onderzoek aan oude rassen, onder andere in andere collecties. Ze fungeren zo als referentiecollecties.

Referentiecollecties

Referentiecollecties zijn onmisbaar, al was het alleen maar omdat er veel rassen zijn die niet of slechts fragmentarisch zijn beschreven. Van deze en in het bijzonder van de meer typische streekrassen kan de naam vaak slechts door overgeleverde informatie enigszins betrouwbaar worden vastgesteld.

Verbreiding van teruggevonden rassen gebeurt dus gericht in de vorm van ingerichte collectieboomgaarden, ondergebracht bij geïnteresseerde en gemotiveerde particulieren en organisaties. Daarnaast vindt er verbreiding plaats via zogenaamde ‘open entdagen’, waarbij we er ook voor zorgen dat er enthout van een aantal interessante oude rassen beschikbaar is.

Rossel collectieras

Wij hebben inmiddels een groot aantal waardevolle referentiecollecties kunnen helpen inrichten. Deze vormen vanwege regelmatige duplicering en registratie een garantie tegen de verdwijning van rassen. Ze zijn ook een belangrijke bron voor nader onderzoek. Niet alleen wat betreft de mogelijkheid voor herkenning van andere onbekende oude fruitrassen, maar ook wat karakterisering betreft. Voor bijvoorbeeld resistentie tegen ziekten en plagen.

Collecties met bijzondere rassen

Het gaat hier in veel gevallen dus om nieuwe, onverwachte en vaak bijzondere vondsten, die de reguliere boomkweker die ook oude rassen in zijn assortiment voert vaak niet kan aanbieden. Een leek heeft trouwens vaak helemaal geen weet van het bestaan van dergelijke rassen.

Een met ons geassocieerde ervaren boomkweker bleek geïnteresseerd en bereid een belangrijk aantal van die bijzondere rassen in zijn assortiment op te nemen. Hij vermeerdert een aanzienlijk aantal van deze rassen voor ons. Van de meeste van deze rassen komen jaarlijks overigens slechts een beperkt aantal bomen beschikbaar.

Daarmee richten wij bij geïnteresseerde hobby-fruittelers op verzoek collectieboomgaarden in. Wij blijven deze rassen het liefst ook volgen, omdat daaronder soms diverse bijzondere, deels nog niet met voldoende zekerheid geïdentificeerde rassen te vinden zijn. We willen indien mogelijk naar een aantal daarvan nog graag meer onderzoek doen.

Deelcollectie

Collectierassen worden door ons bij voorkeur geleverd aan de èchte liefhebber, die voldoende gemotiveerd is om een set voor hem/haar geheel onbekende, maar bijzondere oude rassen, als een deelcollectie onder zijn/haar hoede te nemen. Wij volgen deze collecties met behulp van een nauwkeurige administratie van geleverde rassen, inclusief plattegronden. Bomen en met name rassen blijven op deze wijze traceerbaar. Ze maken zo deel uit van een veel groter verband van een nationale collectie.

Wij leveren de bomen overigens niet zelf, maar via een met ons samenwerkende boomkweker. Deze heeft, voor zover de voorraad strekt, van een aantal van de ca. 150 bijzondere oude appel- en perenrassen steeds een beperkt aantal bomen beschikbaar. Van een deel daarvan kan hij ook losse exemplaren leveren.

Voor praktische informatie over de inrichting en het onderhoud van een hoogstamboomgaard verwijs ik naar onderstaande handleiding.

 

linkoutDe hoogstamboomgaard, een beknopte handleiding

Enkele voorbeelden van collectieoverzichten bij deelcollectiehouders:

linkoutCollectie Addink (momentopname november 2019)

linkoutCollectie Harmsen, appels (momentopname augustus 2021)