Marketonzen ‘Brandenborch’

Marketonzen ‘Brandenborch’

herkomst: onbekend (Frankrijk?, lokale naamsvariant(?) voor Melcoton; zeer oud, zaad-vermeerderd streekras Oost-Nederland (Fructologia. J.H. Knoop, 1758)