Collecties

De inmiddels vaak door gebrek aan kennis ervan, feitelijk al verdwenen, maar gelukkig nog tijdig herkende en teruggevonden rassen, worden door ons vermeerderd en in stand gehouden. Dat gebeurt middels het inrichten van collecties van velerlei aard en grootte, samengesteld door voornoemde deskundigen. Op deze wijze worden dergelijke teruggevonden rassen die door ons en anderen actief of passief waren opgespoord, door hen verspreid en, althans voorlopig, behoed voor definitieve verdwijning.

Bovendien, en niet in de laatste plaats, zijn referentie-collecties een onmisbare steun in de rug, al was het alleen al omdat er veel rassen zijn die niet of slechts fragmentarisch zijn beschreven. Van dergelijke, in het bijzonder van echte streekrassen, kan vaak slechts door overgeleverde informatie de naam enigszins betrouwbaar worden vastgesteld.

Verbreiding van teruggevonden rassen vindt enerzijds plaats op zogenaamde open ent-dagen, maar meer gericht in de vorm van het inrichten van collectie-boomgaarden, ondergebracht bij geïnteresseerde en gemotiveerde particulieren en organisaties. Hiermee zijn zeer waardevolle referentie-collecties gecreëerd. Deze vormen een belangrijke bron voor nader onderzoek en mogelijkheden voor vergelijking en herkenning van oude, meest vergeten fruitrassen.
Bijzondere rassen voor collectie-boomgaarden

beschikbaarheid van oude, teruggevonden appel- en perenrassen

Het betreft hier in de meeste gevallen, voor ons nieuwe, onverwachte en vaak bijzondere vondsten, die ook de reguliere boomkweker die oude rassen in zijn assortiment voert vaak niet aan kan bieden. Men heeft overigens als leek normaliter geen weet van het bestaan van dergelijke rassen en vraagt daar bij een bezoek aan een boomkweker gewoonlijk ook niet naar.

 

Enkelen van de met ons geassocieerde boomkwekers bleken geinteresseerd/bereid een belangrijk aantal van deze rassen in hun assortiment op te nemen. Zij vermeerderen een aantal van dergelijke bijzondere rassen voor ons en daarvan zijn jaarlijks een beperkte aantal bomen van beschikbaar.

Wij stellen dan aan de hand van de lijst van rassen die we in het voorgaande jaren gevonden hadden, en waarvan we ook enthout en vervolgens ook jonge bomen hebben kunnen kweken, sets van liefst 15, maar minimaal 10 verschillende rassen samen. Daarmee hopen wij bij geïnteresseerde hobby-fruittelers collectie-boomgaarden in te kunnen richten. Wij blijven veel van deze rassen volgen, omdat het bijzondere, deels omdat deze nog niet voldoende geidentififeerd waren en we er graag nog meer onderzoek aan willen doen.

Dergelijke sets worden dus bij voorkeur geleverd aan de echte liefhebber, die voldoende gemotiveerd is om een set voor hem/haar onbekende, maar bijzondere oude rassen, als een deel-collectie onder zijn/haar hoede te nemen. Wij zelf volgen deze ook, omdat ze deel uit maken van het veel grotere verband van een nationale collectie, die hopelijk in toekomst meer uitgebreid gekarakteriseerd zal kunnen worden.

Bomen worden overigens niet door ons zelf, maar door een tweetal met ons samenwerkende boomkwekers geleverd.

Overigens heeft een van de twee met ons samenwerkende boomkwekers normaliter, en voorzover de voorraad strekt, van ruim 75 oude, interessante, in eerdere jaren door ons teruggevonden appel- en perenrassen steeds een beperkt aantal bomen beschikbaar. Ook hiervan kunnen door betreffende boomkweker zowel sets van rassen, als individuele exemplaren geleverd worden.

 

De mogelijkheid bestaat overigens ook van om bepaalde rassen bomen te reserveren van rassen die door ons de afgelopen jaren waren teruggevonden.

Wanneer men tijdig contact met ons opneemt, kunnen wij van de meeste rassen in onze collectie overigens ook op bestelling nieuwe bomen laten enten.

 

De betreffende entingen worden meestal al in februari (voor hoog-stam: eind april/begin mei) uitgevoerd. Een aantal daarvan en met name de hoog-veredelingen zijn eventueel zelfs al in het eerste jaar, vanaf begin november, als bomen met een éénjarige kroon leverbaar.

 

 

 

linkoutBoomgaard boekwerkje

Collectieoverzicht voor collectiehouders:

linkoutPardijs okt 2014

linkoutHartman, Nijbroek

linkout